Hướng dẫn chèn bài viết liên quan vào nội dung bài viết

Hướng dẫn chèn bài viết liên quan vào nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm trước có nhiều bạn hỏi về vấn đề chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung thế nào cho đẹp và hiệu quả nhất.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết thật đơn giản nhé!

Cài đặt plugin Related Posts By Taxonomy

Mục đích việc cài đặt plugin này là cho phép chúng ta sử dụng shortcode của nó để chèn vào các đoạn mã khai báo trong function.php mà lát nữa chúng ta sẽ sử dụng.

Hơn nữa, plugin cũng cho phép chúng ta chèn nhanh các bài viết liên quan vào widget như sidebar, footer hoặc nhiều vị trí khác rất dễ dàng. Anh em an tâm vì plugin này khá nhẹ và được đánh giá cao trên cộng đồng rồi

nên không phải lo ngại, cứ cài thôi, không chiếm nhiều tài nguyên lắm đâu!

Bước 1: Trong trang quản trị, các bạn vô Gói mở rộng > Cài mới > Gõ tìm kiếm “Related Post”.

Bước 2: Cài đặt và kích hoạt plugin “Related Post by Taxanomy”

Cài đặt plugin Related post by Taxonomy

Chèn bài viết liên quan vào giữa bài viết

Các bước tiếp theo chúng ta cùng làm để hiển thị bài viết liên quan vào giữa bài viết nhé!

Bước 1: Chèn code đếm số dòng văn bản trong bài viết

Phải đếm số dòng trong văn bản để xác định được vị trí chính xác chúng ta chèn shortcode hiển thị bài viết liên quan. Theo hệ thống WordPress, mỗi khi bạn Enter xuống dòng thì nó tự định nghĩa đoạn văn bản đó nằm

trong cặp thẻ <p>…</p>. Do đó, code đếm số dòng (hay chính xác là đếm đoạn) thì nó cũng dựa vào thẻ <p>…</p> để đếm. Ta có hàm count_paragraph có nhiệm vụ xác định các cặp thẻ <p>…</p>.

Copy đoạn code sau và paste vào file function.php của theme mà không cần sửa gì hết!

// Code đếm số dòng trong văn bản
function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
    $closing_p = '</p>';
    $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
    foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
        if ( trim( $paragraph ) ) {
            $paragraphs[$index] .= $closing_p;
        }
        if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
            $paragraphs[$index] .= $insertion;
        }
    }
 
    return implode( '', $paragraphs );
}

 

Bước 2: Chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung

Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sử dụng hàm count_paragraph đã tạo ở trên và filter trong WordPress để chèn bài viết liên quan. Copy và paste đoạn này vào funtion.php của theme:

//Chèn bài liên quan vào giữa nội dung
 
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
 
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
 
    $related_posts= "<div class='meta-related'>".do_shortcode('[related_posts_by_tax title=""]')."</div>";
 
    if ( is_single() ) {
        return count_paragraph( $related_posts, 1, $content );
    }
 
    return $content;
}

Trong đó ta có biến $related_posts chứa hàm thực thi shortcode của plugin “Related Post by Taxanomy”.

Kế tiếp, chúng ta phân tích đoạn này:

if ( is_single() ) { return count_paragraph( $related_posts, 1, $content ); }

Đoạn này chúng ta có hàm is_single() để kiểm tra trang đó phải là bài viết thì nó mới áp dụng, tránh trường hợp áp dụng cả vào page tranh chủ thì không đẹp!

Kế tiếp là đoạn return count_paragraph( $related_posts, 1, $content ). Số 1 nghĩa là bài viết liên quan sẽ chèn vào sau đoạn 1 của bài viết. Bạn có thể thay số 1 thành số tự nhiên bất kỳ >1 nhé!

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc chèn bài viết liên quan vào giữa bài viết rồi nhé. Dưới đây là toàn bộ code của bài này: (Chèn tất cả vào funtion.php của theme).

// Code đếm số dòng trong văn bản
function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
        $closing_p = '</p>';
        $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
        foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
                if ( trim( $paragraph ) ) {
                        $paragraphs[$index] .= $closing_p;
                }
                if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
                        $paragraphs[$index] .= $insertion;
                }
        }

        return implode( '', $paragraphs );
}

//Chèn bài liên quan vào giữa nội dung

add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );


function prefix_insert_post_ads( $content ) {


        $related_posts= "<div class='meta-related'>".do_shortcode('[related_posts_by_tax title=""]')."</div>";


        if ( is_single() ) {
                return count_paragraph( $related_posts, 1, $content );
        }


        return $content;
}

 

Phần 3: Css cho bài viết liên quan

Về cơ bản là chúng ta đã chèn được bài viết liên quan vào giữa bài viết rồi phải không? Bước tiếp theo, các bạn cần CSS cho chúng được đẹp và phù hợp với tông màu của toàn trang.

Bạn để ý đoạn code trên có đoạn $related_posts= “<div class=’meta-related’>”.do_shortcode(…).”</div>”;. Nghĩa là toàn bộ phần bài viết liên quan sẽ nằm trong một cặp thẻ <div>…</div> có class = “meta-related”. Do đó, chúng ta sẽ CSS cho .meta-related nhé!

Copy đoạn CSS dưới đây và paste vào Tùy chỉnh CSS của theme:

.meta-related{display:block;
margin-top:10px;
margin-bottom: 10px;
}


.meta-related ul li {
list-style: square;
font-size: 15px;
margin-bottom:0px;
}


.meta-related ul li a{
color: #0092ff;
text-transform: none; }


.meta-related ul li a:hover{
color: #0072c8;
}

 

và ta có kết quả như sau:

Lời kết

Như thế là mình đã cùng các bạn tìm hiểu cách chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung rồi nhé! Các bạn thử thực hiện xem sao nhé.

Để lại bình luận của bạn tại đây ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *